InstitutTeam
Yongyong Zhu

Yongyong Zhu, M. Sc.

Yongyong Zhu, M. Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Funktion
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Institut für Dynamik und Schwingungen